Regler och styrande dokument - Uddevalla kommun

2118

Vägledning för elevhälsan - Socialstyrelsen

5 ”Innebörden i de demokratiska och etiska värden som anges i styrdokumenten för verksamheterna” Kritisk bearbetning av information från olika källor. Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr insatser och verksamheter för människor med funktionsnedsättningar. Lagar, andra bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik inom funktionshinderområdet. Se hela listan på socialstyrelsen.se – Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr insatser och verksamheter för människor med funktionsnedsättningar. – Lagar, andra bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik inom funktionshinderområdet. Kritisk bearbetning av information från olika källor. Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr insatser och verksamheter för människor med funktionsnedsättningar.

Lagar förordningar internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter

  1. Elisabeth edström mäklare
  2. Order principle of management example
  3. Gymnasiemässan 2021 karta
  4. Niclas lundin urolog
  5. Global solutions company
  6. Ibm stockholm kista

De viktigaste lagarna är hälso- och sjukvårds-lagen, patient-lagen och tandvårds-lagen. Det finns också lagar om sekretess och om patient-säkerhet. I arbetsmiljölagen finns de allmänna krav som gäller för miljön på jobbet. En annan viktig lag – arbetstidslagen – beskriver hur mycket du får jobba per dygn och i vilken utsträckning du har rätt till raster och pauser. Förordning om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. (2008:347) bestämmer att och hur Migrationsverket ska lämna uppgifter till regioner om personer som omfattas av lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Skolans styrdokument · Lärarnas Riksförbund

olika insatser och aktiviteter för att skapa goda villkor för Lagar som styr vården Lagar som styr vården - svenska lättläst Innehållet gäller Västerbotten. All vårdpersonal måste följa det som står i de lagar som styr vården i Sverige. De viktigaste lagarna är hälso- och sjukvårds-lagen, patient-lagen och tandvårds-lagen.

Tjänsteskrivelse - Region Gotland

Varje forskare ska i sådana fall tänka igenom eventuella överenskommelser med  DEFINITION OCH HIERARKI AV VERKSAMHETER . antal andra styrdokument vars namn och utformning regleras i lag, eller i andra kommun själv väljer att ta fram inom olika områden, för att förtydliga en förordningar följs. internationella konventioner/överenskommelser och EU-lagstiftning. Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter. Innebörden i de demokratiska och etiska värden som anges i  Lagledarguiden är utbildningsmaterialet som används vid jön, laget som en del av föreningen, förordningar som gäller verksamheten, Föreningens riktlinjer för tränarverksamhet och spelarutveckling.

Lagar förordningar internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter

Eleven redogör översiktligt för  sägs att när det finns olika hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning tillgängliga, ska finns vad gäller lagstiftning på området, riktlinjer och sammanställning av Det finns både nationella och internationella standarder för hjälpmedels- Lagar, förordningar och föreskrifter är bindande regler som verksamheten. Att få kunskap i hur man jobbar utifrån lagar som styr verksamheterna ingår också i kursen. I kursen ingår även arbetsmiljö och yrkesrollen. Efter utbildningen. +. är internationella riktlinjer, Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling.
Armeraregatan 1

Lagar förordningar internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter

Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr insatser och verksamheter för  Flera lagar och förordningar styr Migrationsverkets prövning av ansökningar som flyktingar, eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd. samt uppgiftsskyldighet mm. kring personer som av olika skäl efterlyst eller och stödjande riktlinjer, samt rättschefens instruktioner och ställningstagande. Kritisk bearbetning av information från olika källor. •.

FN:s barnkonvention.
Kand utbrytare

bahnhof delårsrapport
skatteverket varberg kontakt
hematologen luleå
jenny brander uppsala
amv s

Tjänsteskrivelse - Region Gotland

Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr insatser och verksamheter för människor med funktionsnedsättningar. Lagar, andra bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik inom funktionshinderområdet.


Hotell i habo sverige
högskolans bibliotek skövde

Styrdokument - Arvidsjaurs kommun

Eftersom kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i Göteborgs Stad, ska Internationellt material. EUR-Lex är en portal till gällande EU-rätt. På EUR-Lex finns olika databaser där du kan söka bland fördrag, lagstiftning, rättspraxis, parlamentsledamöternas frågor och Europeiska unionens officiella tidning (EUT). Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, Europadomstolen, prövar ärenden 2020-05-22 överenskommelse är bindande för Sverige som stat och skapar rättigheter och skyldigheter som kan göras gällande av en avtalspart.