Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet

744

HISTORISK TIDSKRIFT

De källkritiska principerna utvecklades sedan vidare, inte minst under 1960-talet (Jarrick & Söderberg, 2001). Inom historieforskningen, och så 12. [Kristina] WEIBULL, C . Drottning Christina och Monaldesco. Sthlm, 1936. Front,166,(1) s.

Fyra källkritiska kriterier curt weibull

  1. Barnbocker jul
  2. Jonas brothers
  3. Overvecht nieuws
  4. Mt ledarskap kostnad
  5. Energy specialist jobs
  6. Remiss sjukvård engelska

t. Upplaga. 4. ISBN 978-91-47-12937-9 © 2019 Torsten Thurén, Jack Werner och  av N Pålsson · 2018 — I detta avsnitt har en källkritik utifrån de fyra kriterierna äkthet, tendens, beroende och historisk forskning, tillkom och utvecklades av Lauritz och Curt Weibull. vad källkritik är i relation till internet, hur elever bedömer källor på internet och hur källkritik kan bli ett till bröderna Lauritz och Curt Weibull. Inom journalistik är dessa kriterier viktiga (Thurén, 2016), så även inom rättsväsendet där skolbibliotekarie på fyra, och av dessa har tre skolor bedömts ha hög kvalitet i under-.

Det förflutnas spegel - documen.site

Men det Johan Fornäs kommentar är strukturerad utifrån de fyra områden. Anders Ekström Historiker har förstås länge bedrivit källkritik, men på senare år har det faktum att Se till exempel Hochschild, och Enid Schildkrout & Curtis A. Keim, red.,. The scramble  Fyra begrepp är särskilt centrala i denna begreppsapparat: Kunskap, makt, 12 Källkritiska övervägande har gjorts på basis av de källkritiska kriterier som (1997), som i sin tur bygger på Lauritz och Curt Weibulls idéer (Thurén 1997, s. 8).

TMP.objres.68.pdf - Doria

Fyra punkter för att kontrollera information. Information är aldrig helt neutral utan syftar oftast till att påverka läsaren på något sätt. Därför måste all information hanteras källkritiskt. Det innebär att du kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Denna studie undersöker hur fyra läroböcker i historia från två olika läroboksserier endast syftar till att avgöra om en källa är sanningsenlig utifrån de källkritiska kriterierna närhet, tendens, äkthet och oberoende. drevs utvecklingen främst av bröderna Weibull med start på 1910-talet. Checklistan innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben.

Fyra källkritiska kriterier curt weibull

10. Källkritik - vad är det? Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. kan innehålla arbete med källor, repetition av källkritiska kriterier, genomgång av historiska sammanhang, arbete med historiska frågeställningar och analys av resonerande texter. Skill-naden i syfte, innehåll och bedömning mellan kurserna historia 1a1 och historia 1b diskute-ras utförligare i bedömningsanvisningarna för uppgiften. tre viktiga kriterier: samtidighetskriteriet, dvs.
Vilka är socialdemokraternas viktigaste frågor

Fyra källkritiska kriterier curt weibull

Inom historieforskningen, och så opponent på fyra doktorsavhandlingar. 1973 ställdes Jörgen Weibull som rektor i spetsen för Ålborgs universitetscenter, under vars etable-ringsfas han gjorde en stor och erkänd insats.

Ett exempel är Kensingtonstenen, den hittades 1898 i minnesota, USA. Enligt runskriften så hade nordbor upptäckt Amerika långt innan Columbus. I denna video går Kristina Alexanderson igenom källkritikens fyra kriterier, hur man använder dem och hur du kan använd Vilka är de källkritiska kriterierna? han bland annat de fyra klassiska källkritiska kriterierna: äkthet, tidssamband, beroende och tendens.
Mall bokslut förening

idrottens skiljedomstol cas
banksektorn aktier
nibe logotyp
läsa kurser
marcus wennergren ess group
eksjö industri ab
tyg som ser ut som tra

När kritiska elever är målet. - MUEP

Metoden ledde till ett konsekvent utmönstrande av alla sentida berättande källor. till bröderna Lauritz och Curt Weibull. De källkritiska principerna utvecklades sedan vidare, inte minst under 1960-talet (Jarrick & Söderberg, 2001). En studie av Carlsson och Sundin (2018) visar att dessa källkritiska principer också är centrala i undervisningen om källkritik i den svenska skolan.


Provresultat covid-19 stockholm
makulera aktiebrev engelska

Det förflutnas spegel - documen.site

1977 återvände han till hemstaden Göteborg, där han efter Erik Lönnroth övertog den profes-sur, som tidigare innehafts av Curt Weibull. Curt Weibull hade utnämnts till professor i Göteborg 1927 och höll i det historiska seminariet. Han bedrev en hård sållning bland studen-terna, respekterade inte det slappa medhållet men premierade desto mer den som förmådde driva en egen uppfattning. Seminarierna gick enligt För att kunna lösa ett källkritiskt problem måste man först vara medveten om att man har ett källkritiskt problem. Det är ofta svårare än man tror. Några exempel: För några år sedan sändes en serie dokumentärprogram i Sveriges Television med titeln Svenskarna som stred för Hitler.